Kto? kiedy? zapyta?: Dlaczego wasze stowarzyszenie nazywa si? Maja?
Odpowied? jest prosta.
MAJA to pszczó?ka - przyjació?ka, z któr? nigdy nie rozstaje si? Kasia - nasza podopieczna, nawet gdy ?pi.
Ale nie jest. Staramy si? bra? z Mai przyk?ad. Kochamy nasze dzieci i liczymy na ich mi?o??.

Jeste?my pracowici jak pszczó?ki, ale je?li trzeba, szczególnie, gdy kto? chce nas skrzywdzi?, potrafimy u??dli?.

Szanowni Pa?stwo,

z ca?ego serca dzi?kuj? Pa?stwu za ogromne zaanga?owanie w promocj? oraz pozyskiwanie g?osów na projekt 39. Uda?o si? nam zdoby? najlepszy wynik w Warszawie. Tego chyba nikt z nas nie spodziewa? si?. Zawsze wierzy?am, ?e kiedy? i my dostaniemy swoj? szans?. Mam nadziej?, ?e nowa placówka powstanie bez przeszkód i b?dzie wspaniale s?u?y?a pokoleniom osób niepe?nosprawnych oraz budowaniu w?a?ciwego systemu rehabilitacji i opieki.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dzi?kuj?. Ewa Wi?niewska

PFRON uruchomi? portal SOW


Czytaj całość...
 
Napisano o nas
Dzi?kujemy Artystom, Organizatorom i Sponsorom i Go?ciom za wszystkie dobre gesty i wsparcie. Dzi?kujemy Dziennikarzom, którzy go?cili na koncercie. "Maja".

„U?miech dla Mai”- wielki koncert charytatywny
U?miech dla "Mai"! Ursynowianie bardzo szczodrzy
 
Zapraszamy na Koncert
 
Informacja dla cudzoziemców


 
Przewóz niepe?nosprawnych

Biuro Pomocy i Projektów Spo?ecznych informuje, ?e na stronie internetowej www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl w zak?adce niepe?nosprawno?? oraz w zak?adce aktualno?ci zosta?a zamieszczona informacja o kontynuacji us?ugi specjalistycznego przewozu osób z niepe?nosprawno?ci? w 2015 r. Poni?ej przesy?amy link do artyku?u z uprzejm? pro?b? o zaktualizowanie informacji na Pa?stwa stronie internetowej oraz poinformowanie o powy?szym ewentualnych zainteresowanych.

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niepelnosprawnosc/specjalistyczny-przew-z-os-b-niepe-nosprawnych-w-2015-r
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 5 z 6


© 2011 Stowarzyszenie "maja"
odwiedzających: 305672